Gdańska Wyższa Szkoła Administracji Wydział Zamiejscowy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji Wydział Zamiejscowy

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji  Wydział Zamiejscowy
Koszalińska 9, bud. Zespołu Szkół Informatycznych, b. "Pomorzanka", 76-200 Słupsk
telefon:
(59) 841 47 45
e-mail:
www:
http://www.gwsa.pl/
gg:
11977473

Rekrutacja:
poniedziałek: 9:00 - 14:00
wtorek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 14:00
czwartek: 12:30 - 17:30
piątek: 9:00 - 14:00
sobota: 9:00 - 14:00

Siedziba główna:

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk

tel.: 58 305 08 12 / 58 305 08 89

e-mail: gwsa@gwsa.pl

www: http://www.gwsa.pl/

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. GWSA wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją nr 103 wsz prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję.

Studia pierwszego stopnia:

- studia licencjackie (6-semestralne)

- studia inżynierskie (7-semestralne)

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w ramach trzech wydziałów (w tym jeden zamiejscowy - w Słupsku), na niżej wymienionych kierunkach i specjalnościach. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).
Zapoznaj się z pełną ofertą edukacyjną GWSA na stronie www.gwsa.pl