Programy UE

Projekty edukacyjne realizowane w mieście Słupsku wspomagane przez finansowanie z Unii Europejskiej

Wykazy projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych, które realizowane były/są przez Miasto Słupsk i jednostki podległe.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013